У жовтні 2010 р. розпочалося впровадження ініціатив "Розбудова спроможності Міністерства економіки Автономної Республіки Крим щодо узгодження республіканських програм із цілями та пріоритетами стратегії розвитку АРК" за проектом PRISM за участі експерта Валерія Тертички у напрямі Створення "Методичних рекомендацій з узгодження наявних і майбутніх державних і республіканських програм із стратегічними цілями і пріоритетами АРК".

До методичних рекомендацій експерт Інституту Ярослав Бережний запропонував матричний підхід (Матриця АРК 1; Матриця АРК 2; Матриця АРК 3) для оптимізації наявних і майбутніх програм до затвердженої Постановою Верховною Ради АРК від 22 грудня 2010 р. "Стратегії економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011-2020 роки".

Другим напрямом ініціатив проекту є створення "Методичних рекомендацій з моніторингу й оцінювання Стратегії економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим на 2011-2020 роки і програм".

Обидві Методички обговорювались на декількох засіданнях робочих груп за участі представників органів влади і академічної спільноти. Невід’ємними складниками Методичних рекомендацій є гендерний компонент і стратегічна екологічна оцінка.