аналіз Інститут аналізу політики та стратегій стратегія
Про інститут
- Структура
- Регіональні представництва
- Наглядова рада
- Історія
- Партнери
- Клієнти
- Команда
- Контакти
- Галерея
Новини
Проекти
Послуги
Журнал
Бібліотека
Посилання
 

Public Policy in Action — Ukrainian Faculty Visit Canada

As part of CBIE's Public Policy Capacity Building project, five faculty from the Ukrainian Academy of Public Administration (UAPA) came to Canada in October 2002 to learn more about the public policy process and the teaching of public policy courses in a Canadian academic setting. They spent the first part of their visit in Ottawa , becoming familiar with the public policy process at the central government level and with the School of Public Policy and Administration at Carleton University. The second part of their visit was to Dalhousie University 's School of Public Administration .

At the Privy Council Office in Ottawa , the group learned about the Speech from the Throne process and setting government policy priorities. The timely launch of the Romanow Commission on the Future of Health Care in Canada during their visit highlighted the importance of public engagement in developing policy documents. Through a presentation organized by the Departments of Citizenship and Immigration and Status of Women Canada, participants were briefed on achievements and challenges of incorporating gender-based analysis into policy development and implementation. This was followed by consultations with faculty at Carleton University and Dalhousie University , which focused on Canadian pedagogical techniques associated with the teaching of public policy and economics courses at the university level, as well as major aspects of the policy analysis process, practical applica­ tions and key policy players at the central and provincial levels.

CBIE hopes that the study tour helped NAPA professors further their capacity to deliver courses and will eventually contribute to establishing a sustainable specialization in public policy analysis at NAPA.

Проект-підґрунтя розбудови аналізу політики в Україні

Розуміючи потребу України у вдосконаленні вироблення й аналізу напрямів державної політики, Уряд Канади підтримав чотирирічний проект “Створення потенціалу для розробки й аналізу напрямків державної політики” (1999 – 2003 рр.), що його здійснювало Канадське бюро з міжнародної освіти ( CBIE ) за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного розвитку ( CIDA ). Загальна мета проекту – створювати потенціал українського уряду з розроблення, поширення та впровадження напрямів державної політики на підтримку адміністративної реформи.

Зміцнення державної служби є пріоритетом у технічному співробітництві Канади та України. Проект “Створення потенціалу для розробки й аналізу напрямків державної політики” продовжує й розвиває роботу, започатковану двома попередніми проектами CBIE , фінансованих CIDA : один сприяв створенню Інституту державного управління та самоврядування та інституційній розбудові Української академії державного управління, яка була створена на базі Інституту (1992 – 1996 рр.), другий – зосерджувався на підтримці реформування державної служби України (1996 – 1999 рр.). Обидва проекти суттєво вплинули на розвиток системи навчання/підготовки державних службовців та підштовхнули реформування системи державного управління. Українська академія державного управління здійснила перші кроки у запровадженні досліджень державної політики та ророблення курсів з аналізу політики. Однак виявилося, що сфера аналізу державної політики потребує подальшого розвитку. З огляду на це, в жовтні 1998 р. в Академії засновано Центр досліджень адміністративної реформи.

Діяльність проекту :

1. Розвиток потенціалу Центру досліджень адміністративної реформи Української академії державного управління з метою сприяння адміністративній реформі на центральному, ре­гіональ­ному та місцевому рівнях державної влади шляхом

 • підтримки проведення, публікації та розповсюдження досліджень з актуальних проблем державного управління і державної політики;
 • надання консультацій та поширення експертизи з аналізу політики;
 • створення документального фонду “Адміністративна реформа в Україні” та узагальнення світового досвіду реформування державного сектора.

2. Формування й удосконалення аналітичних навичок та вироблення конкретних рекомендацій з розроблення та впровадження напрямів політики для органів державної влади й місцевого самоврядування шляхом

 • проведення цілеспрямованих програм стажування в Канаді та Польщі для слухачів, аспірантів і докторантів Української академії державного управління;
 • написання стажистами аналітичних записок та публікації найкращих аналітичних робіт;
 • відстеження результатів стажування.

3. Створення і введення в програму підготовки магістрів державного управління Академії нової спеціалізації “Аналіз державної політики” з метою озброєння українських державних службовців навичками детального й компетентного аналізу державної політики шляхом

 • розроблення курсів з аналізу політики, які складуть основу спеціалізації;
 • розроблення навчальних ресурсів для кожного курсу;
 • підвищення кваліфікації викладачів.

Партнери проекту:

 • “Ініціативи з питань досліджень напрямів державної політики” – канадська урядова організація, яка об'єднує понад 30 федеральних міністерств і відомств
 • Карлтонський університет, м. Оттава, Канада
 • Університет Делхаузі, м. Галіфакс, Канада
 • Політехнічний університет Раєрсона, м. Торонто , Канада
 • Національна школа державного управління ( ENAP ) , м. Монреаль , Канада
 • Українська академія державного управління при Президентові України, м. Київ та її регіональні інститути у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові
 • Центр досліджень адміністративної реформи Української академії державного управління
 • Міжнародний центр перспективних досліджень, м. Київ, Україна
 • Школа державного управління, м. Бялисток, Польща
 • Малопольський інститут місцевого самоврядування й адміністрації, м. Краків, Польща
 • Національна школа державного управління, м. Варшава, Польща
 • Школа державного управління, м. Лодзь, Польща
 • Школа державного управління, м. Щецин, Польща
 • Академія підприємництва і менеджменту ім. Леона Козмінського, м. Варшава, Польща.

Керували проектом Крістіна Вітфут, Роксан Скотт, Родерік Пітерс, Мар'яна Нікула (Канадське бюро з міжнародної освіти) та Богдан Кравченко і Світлана Соколик (НАДУ при Президентові України).

Проект “Створення потенціалу для розробки й аналізу напрямків державної політики” істотно вплинув на державне управління в Україні як на навчальну дисципліну, сферу наукової та практичної діяльності. За чотири роки навколо проекту сформувався колектив науковців, викладачів, експертів, перекладачів тощо. Завдяки їхнім зусиллям перекладено й видано найвідоміші в світі праці з аналізу державної політики, підготовлено перші українські видання, розроблено програми навчальних курсів. Аналіз державної політики став предметом дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів Академії, інших навчальних закладів.

Задля ознайомлення українських посадовців з основами теорії та практики аналізу політики було проведено кілька десятків науково-практичних семінарів для державних службовців вищих рангів. Лекції з аналізу державної політики введено до навчальних програм короткотермінових курсів з підвищення кваліфікації державних службовців, посадовців місцевого самоврядування. Аналітичні навики, що формуються при вивченні курсів з аналізу політики, є ключовими для ефективного функціонування сучасного демократичного уряду. У межах проекту розроблено дев'ять курсів, які лягли в основу нової спеціалізації “Аналіз державної політики”, що її від 2003 р. введено в програму підготовки магістрів державного управління.

За відповідними програмами пройшли стажування в Канаді та Польщі понад 200 слухачів, аспірантів, викладачів і працівників Академії. Багато з них зараз працюють у центральних органах державної влади, займають високі управлінські посади в регіонах. За результатами стажування видано чотири збірки аналітичних записок. Завершено й опубліковано відстеження результатів стажування – біографічні нариси про випускників Академії, магістрів державного управління, учасників стажування в Канаді та Польщі.

Проект істотно вплинув на неурядові громадські організації, які почали активно долучатися до проектів з дослідження актуальних проблем державної політики та вироблення рекомендацій. За підтримки різних міжнародних фондів в Україні було здійснено й здійснюється нині близько 200 дослідницьких і прикладних проектів у цій сфері.

Все це дало змогу створити необхідний науковий, навчально-методичний, громадський та інтелектуальний вітчизняний потенціал для розроблення й аналізу державної політики, його впровадження в урядову практику. Якщо до 1999 р. лише деякі науковці в Україні були обізнаними з проблемами аналізу політики, то сьогодні кілька тисяч державних службовців пройшли відповідне навчання.

«Основи аналізу державної політики »
для інтернів програми сприяння Парламенту України

З 2001 року Програма сприяння Парламенту України проводить курс практичних семiнарiв "Аналiз державної полiтики", присвячений питанням теорiї та методики проведення аналiтичних дослiджень у галузi державної полiтики, Програма "Помічник Голови комітету Верховної Ради України 2006-2007"

Програма "Помiчник Голови Комiтету Верховної Ради України" є проектом у рамках Програми сприяння Парламенту України унiверситету Індiани, що фiнансується Агентством США з мiжнародного розвитку (USAID).

Навчання здійснюється відповідно до розробленої програми викладачами О.Кілієвичем і В.Тертичкою

http://www.interns.org.ua/index.php

http://www.interns.org.ua/?id=d002

11-13 травня 2006 р. м.Любляна (Словенія) проходила 14th NISPAcee Annual Conference: Public Administration and Public Policy in Emerging Europe & Eurasia: For Professionalism, Impartiality and Transparency . В.Тертичка брав активну участь у роботі конференції, зокрема у пленарних засіданнях, круглому столі та у ” VIII. Working Group on Degree Programs of Public Administration / Public Policy Education in the Post-socialist Countries ”. Повний текст статті-виступу В.Тертички на дивись у розділі ”Статті” під назвою ” Implementation of Specialization “ Public Policy Analysis to the Ukrainian Training Programs for Public Servants : Opportunities and Barriershttp://www.nispa.sk/_portal/files/conferences/2006/papers/200604101828260

© Інститут аналізу політики та стратегій
вул. С.Перовської, 5, к.900, м. Київ, 03057, тел.: +38-044-456-13-86