аналіз Інститут аналізу політики та стратегій стратегія
Про інститут
- Структура
- Регіональні представництва
- Наглядова рада
- Історія
- Партнери
- Клієнти
- Команда
- Контакти
- Галерея
Новини
Проекти
Послуги
Журнал
Бібліотека
Посилання
 

В межах штатного розпису в апараті Інституту створюється:

Об'єднання креативних спеціалістів до якого входять випускники ВНЗ, які бажають творчо працювати і втілювати ідеї для демократичного розвитку суспільства. Об'єднання має індивідуальне і колективне членство, наприклад до нього можуть входити “Асоціація молодих науковців НАДУ”, “Асоціація аналітиків політики” та інші. Об'єднання дає статус установи і сприяє в організації креативних заходів з метою становлення демократії та утвердження євростандартів у сфері аналітики, стратегічного планування і заощадливого менеджменту. Об'єднання зорієнтоване на реалізацію дієвого лідерства, становлення аналітико-експертного середовища, вироблення аналітичних вмінь і навичок. Етичні складники вироблення стратегій і політики є визначальними у діяльності Об'єднання та впроваджуються у всіх суспільних сферах. Об'єднання розробляє і впроваджує науково-практичні проекти та акумулює і спрямовує технічну допомогу на вироблення стратегічного мислення. Об'єднання сприяє міжнародному співробітництву Інституту та налагодженню міжнародних зв'язків з відповідними закордонними установами і закладами.

Центр моніторингу та прогнозування суспільних викликів. Відстежує середовище вироблення стратегій і політики та впровадження програм у відповідних суспільних сферах (наприклад, у моделях електронного бізнесу та інфоменеджменту). Центр відстежує регуляторний вплив у різних сферах суспільного середовища та особливості реалізації заощадливого менеджменту. Центр розробляє моделі неперервного поліпшення ґрунтуючись на антикризових технологіях. Центр надає консалтингові послуги з а налітичної, інформаційної, організаційної і технологічної підтримки діяльності. зорієнтований на прогнозування і обробку викликів у різних суспільних сферах щодо творення стратегій і політики. Центр розробляє прогнози, стратегічні плани і рішення, науково-практичні проекти та варіанти безпрограшної політики (win-win policy ). Робота Центру спирається на стратегічне мислення та застосування методик аналізу політики . Центр також спрямовує свою діяльність на виявлення загроз та ідентифікацію ризиків у суспільному розвитку для інформування (у разі потреби) та своєчасне реагування. Центр відстежує тенденції змін кон'юнктури неспроможностей ринку і держави та специфіку взаємовідносин приватного і державного секторів.

Тренінговий центр організовує навчання і підвищення кваліфікації з методик сучасного аналізу, вироблення стратегій і менеджменту. Також Центр проводить семінари, круглі столи, дискусії, тренінги на замовлення, організовує дистанційне навчання, відеоконференції і мастер-класи. Роботу Центру зорієнтовано на підготовку фахівців, здатних повноцінно задовольняти потреби й очікування громадян через дієве виконання виробничих функцій. Навчання ґрунтується на індивідуальній підготовці висококваліфікованих відповідальних кадрів, здатних стратегічно мислити, професійно й етично виконувати виробничі функції за професійно зорієнтованою програмою. Центр організовує стажування фахівців у відповідних сферах згідно з розробленими науково-практичними проектами.

Видавничий центр і засоби інформації створюються для оприлюднення і встановлення зв'язків з громадськістю з метою популяризації діяльності Інституту та становленню аналітико-експертного середовища в Україні. З метою розширення досліджень у галузях науки про суспільну політику та стратегічного планування й менеджменту в Україні Інститут видає науково-практичний журнал „ Дослідження суспільної політики та стратегій ” (фахове видання), що має електронний версію “Аналітика. Бізнес. Стратегії” і вміщує публікації зорієнтовані на прикладні дослідження у галузях науки про суспільну політику (policy science) та стратегічного планування/менеджменту (strategic planning/management). Журнал має окреме положення про діяльність (свідоцтво про реєстрацію, редколегію тощо), web - site (російсько-англомовна версії) з логотипом і символом журналу. Інститут видає довідкову, наукову і навчальну літературу, переклади та розповсюджує науково-дослідницьку та інформаційно-аналітичну літературу.

Банк перспективних ідей є центром накопичення і збереження неординарних ідей, підходів, концепцій, моделей і проектів щодо вирішення проблем, вироблення стратегій та впровадження заощадливого менеджменту у різних суспільних сферах.

© Інститут аналізу політики та стратегій
вул. С.Перовської, 5, к.900, м. Київ, 03057, тел.: +38-044-456-13-86