аналіз Інститут аналізу політики та стратегій стратегія
Про інститут
Новини
Проекти
Послуги
Журнал
Бібліотека
Посилання
 

Бібліотека

Короткотермінові семінари
Бібліографія
Дистанційні курси

Збірники:
Вироблення Державної Політики:
рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду
країн Балтії та Польщі
Збірник аналітичних звітів і записок учасників
"Програми урядового стажування" (2006)
 
New Approaches to Public Policy in Ukraine:
Lessons Learned from New EU Member States
Executive Intern Program analytical reports and policy papers (2006)
 
Вироблення Державної Політики:
Аналітичні Записки (2003)
 
Аналіз державної політики в Україні:
 
Запровадження стратегічного планування в Україні
 
Монографії:
cover
Тертичка В.
Державна політика:
аналіз та здійснення в Україні /
Тертичка Валерій - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 750 с.
Розробка державної політики. Аналітичні записки / Укл. О.І. Кілієвич, В.Є. Романов. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2002. - 320 с.

Реймонд А. Розенфельд. Лекції з державної політики / Пер. з англ. С. Соколик. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2002. - 60 с.

Rosenfeld, Raymond A. Lectures on Public Policy. - Kyiv: K.I.S. Publishers, 2003. - 54 pp.

Эойн Янг, Лиза Куинн. Как написать действенный аналитический документ в сфере государственной политики: Практическое пособие для советников по государственной политике в Центральной и Восточной Европе / Пер. с англ. Ю.Д. Полянского. Науч. ред. пер. А. И. Килиевич– К.: ‛К.И.С.‛, 2003. – 124 с.

Еойн Янґ і Ліза Куінн. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С.Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: ‛К.І.С.‛, 2003. – 120 с.

Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико–адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укл. С.В. Соколик. — К.: «К.І.С.», 2005. — 150 с. (укр.)

Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико–адміністративні стосунки. Матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15-17 червня 2005 р. / Укл. С.В. Соколик. — К.: «К.І.С.», 2005. — 150 с. (англ.)

Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку / Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К.: К.І.С., 2007. – 80 с.

CТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Аналітичний звіт, підготовлений експертом проекту В. Мамоновою. - К., 2007. - 39 с.


Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., – К.: В-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.

Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: Практичний посібник / Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г., Мамонова В., Федів І., Санжаровський І. За ред. Санжаровського І. – К.: Вид-во К.І.С., 2008. – 214 с.
 
Навчально-методичні матеріали:
 
cover Мікроекономіка для аналізу державної політики
(опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни):

Кілієвич О.І., Мертенс О.В.
Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 216 c.
 
cover Державна політика:
аналіз та механізми впровадження

Кілієвич О.І., Тертичка В.В.
Методичні рекомендації. – К.: НАДУ, 2009. – 88 c.
 
cover Методичні рекомендації
з використання інструментарію стратегічного планування
в роботі юридичних служб органів місцевого самоврядування

Бережний Я.В., Слобожан О.В.; за наук. ред. І.В. Козюри
Навчальний посібник. – К.: «К.І.С», 2010. – 28 c.
 
Аналіз державної політики
Комплект матеріалів до модуля "Основи аналізу державної політики" для слухачів:
- денної форми навчання;
- вечірньої форми навчання;
- заочної форми навчання;
- факультету вищих керівних кадрів.
Креативність й етика аналізу державної політики
комплект матеріалів
Програма стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади
комплект матеріалів
Оцінювання державної політики та програм
комплект матеріалів
Стратегічне планування
- комплект матеріалів
- тренінговий курс "Стратегічне планування", який був розроблений у рамках проекту «Запровадження європейських стандартів державного управління в Україні»

Статті:
Тертичка В. Політичні аспекти вироблення державної політики в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 12. – С.58-70
Тертичка В. Інструменти суспільної політики та практика застосування в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2008. – Спецвипуск: Політичні технології. – С.33-41
Тертичка В. Суспільна політика: чи стала вона сферою наукового пошуку і прикладних досліджень в Україні? // Політичний менеджмент. - 2007. - № 1 (22). – С. 10-23
Тертичка В.В. Раціоналізм як науковий підхід в аналізі політики // Державне управління: теорія та практика. - 2005. - № 1.
Тертичка В. Аналіз державної політики і політологія // Політичний менеджмент. - 2004. - № 6 (9). - C.3-22
Тертичка В. Механізм формування і здійснення державної політики // Вісник державної служби України. - 2000. - № 4. - С. 83-89.
Державна політика: аналіз і впровадження в Україні 2004 года // Автореф. дис... д-ра наук. з держ. управління: 25.00.01 / В.В. Тертичка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Безкоштовне програмне забезпечення, що може стати вам у нагоді при роботі з файлами наступних форматів:
DJVU PDF ZIP, RAR

© Інститут аналізу політики та стратегій
вул. С.Перовської, 5, к.900, м. Київ, 03057, тел.: +38-044-456-13-86